temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Giới thiệu

Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn

Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty Cổ phần số 4900142205 ngày 01 tháng 01 năm 2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp. Đến nay Công ty đã 10 lần thay đổi Giấy phép kinh doanh: -Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10 ngày 04/01/2023

Sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu

Gạch chịu lửa và Gạch chịu lửa Magiê - Cacbon (MT 14A)
Bán lẻ, bán buôn xăng dầu
Du lịch trong và ngoài nước
Sản xuất rượu Thiên Sơn
Khách sạn - nhà nghỉ
Than điện cực dùng cho lò nung
Ferro Silic & Silic Mangan

Xem thêm Sản phẩmDịch vụ chúng tôi cung cấp