temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Gạch chịu lửa và Gạch chịu lửa Magiê - Cacbon (MT 14A)

Gạch chịu lửa, hàm lượng Al2O3 ≥ 93% và Gạch chịu lửa Magiê - Cacbon (MT 14A), Hàm lượng: MgO ≥ 77%,

 

1-Gạch chịu lửa cao nhôm , hàm lượng Al2O3 ≥93% dùng làm gạch thấu khí lò luyện thép. Trọng lượng 20kg/viên; Kích thước: (375 x F178 x F98) mm

2- Gạch chịu lửa cao nhôm , hàm lượng Al2O3 ≥93%  dùng làm gạch bệ thấu khí lò luyện thép. Trọng lượng 131kg/viên; Kích thước: (360 x 360 x 360) mm.

3- Gạch chịu lửa Magiê - Cacbon (MT 14A). Hàm lượng: MgO ³ 77%, C ³ 14%, Độ xốp £ 3%,mật độ thể tích ³ 2,95g/cm3