temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Tổ chức và đoàn thể công ty

Richard Descoings, một học giả nổi tiếng người Pháp, chết trong tình trạng khỏa thân tại một phòng khách sạn ở Mỹ vào chiều qua.