temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Tư liệu ảnh

Các tư liệu ảnh khác

Các tư liệu ảnh khác

12 đơn vị thành viên của Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN TẠI HUYỆN VĂN LÃNG

Địa chỉ: Khu I - Thị trấn Na Sầm - Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn. - Mã số thuế: 4900142205-012


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN TẠI HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn. - Mã số thuế: 4900142205-007


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN TẠI HUYỆN LỘC BÌNH

Số 142- phố Bờ Sông - Thị trấn Lộc Bình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn. - Mã số thuế: 4900142205-010


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN TẠI HUYỆN ĐÌNH LẬP

Địa chỉ: Số: Khu I - Thị trấn Đình Lập - Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn. - Mã số thuế: 4900142205-009


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN TẠI HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ: Phố Đức Tâm II - Thị trấn Văn Quan - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn. - Mã số thuế: 4900142205-014


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN TẠI HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: Khu III - Thị trấn Bình Gia - Huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn. - Mã số thuế: 4900142205-015


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN TẠI HUYỆN BẮC SƠN

Địa chỉ: Tiểu khu Lương Văn Chi - Thị trấn Bắc Sơn - Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn. - Mã số thuế: 4900142205-016


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN TẠI HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Địa chỉ: Khu II - Thị trấn Thất Khê - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn. -Mã số thuế: 4900142205-013


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN TẠI THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 206 - Trần Đăng Ninh - Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn. Mã số thuế: 4900142205-020


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: Số: 475 - đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội. - Mã số thuế: 4900142205-002


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN TẠI HUYỆN CHI LĂNG

Địa chỉ: Khu Thống Nhất I - Thị trấn Đồng Mỏ - Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng SơN; - Mã số thuế: 4900142205-008


CHI NHÁNH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 209, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn - Mã số thuế: 4900142205-021